ПЕТГОДИШНА РЕМИСИЯ НА ПАЦИЕНТКА С ПСОРИАЗИС ВУЛГАРИС, ЛЕКУВАНА С РИФАМПИЦИН

Posted in 2023

ПЕТГОДИШНА РЕМИСИЯ НА ПАЦИЕНТКА С ПСОРИАЗИС ВУЛГАРИС, ЛЕКУВАНА С РИФАМПИЦИНМаргарита Къчева*; Самер Шокер*; Стефана Дамевска*;…

Continue reading "ПЕТГОДИШНА РЕМИСИЯ НА ПАЦИЕНТКА С ПСОРИАЗИС ВУЛГАРИС, ЛЕКУВАНА С РИФАМПИЦИН"

УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕРМАТОЛОЗИ В АМЕРИКАНСКАТА АКАДЕМИЯ ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ

Posted in 2023, Uncategorized @bg

УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕРМАТОЛОЗИ В АМЕРИКАНСКАТА АКАДЕМИЯ ПО ДЕРМАТОЛОГИЯСнежина Г. ВасилеваКатедра по дерматология и венерология,…

Continue reading "УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕРМАТОЛОЗИ В АМЕРИКАНСКАТА АКАДЕМИЯ ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ"

XIV Конференция по дерматоалергология „Ин и Ян в дерматологията“

XIV КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДЕРМАТОАЛЕРГОЛОГИЯ „ИН И ЯН В ДЕРМАТОЛОГИЯТА“ Българско Дерматологично дружество Секция по Дерматоалергология…

Continue reading "XIV Конференция по дерматоалергология „Ин и Ян в дерматологията“"