Българско Дерматологично Дружество
на 100 години

През настоящата година българските дерматолози ще отчетат и отпразнуват един славен юбилей – 100 години от основаването на Българското Дерматологично Дружество.
Българското Дерматологично Дружество (БДД) е основано на 23 октомври 1923 година и е първото научно медицинско дружество по отделна тясна специалност в нашата страна.


X Национален конгрес на българските дерматовенеролози

Българското Дерматологично Дружество (БДД) Ви кани да участвате в X Национален конгрес на българските дерматовенеролози и така да станете част от честването на 100-годишния юбилей на БДД, най-старото научно-медициснко дружество в нашата страна.
Събитието ще се състои от 2 до 5 ноември, 2023 в София, хотел София Балкан Палас.

Стипендии на БДД

Българското дерматологично дружество (БДД) отпуска всяка година стипендии в размер до 1000 евро еднократно за млади дерматолози със специалност или в хода на тяхната специализация.

Как да стана член?

Членове на БДД могат да бъдат дееспособни физически лица – лекари – дерматолози, специализанти и докторанти по дерматология, които приемат целите на БДД и Устава на БДД и плащат определения членски внос.

Защо да стана член?

01

Преференциални такси

Преференциални регистрационни такси за събития организирани от БДД и неговите регионални клонове

02

Абонамент

Неограничен достъп до всички броеве на списание "Дерматология и Венерология" от първия брой досега

03

Стипендии

Възможности за достъп до различни стипендии за достъп да национални и международни събития

04

Практически курсове

Достъп да различни практически курсове и обучения организирани от БДД

Department

Healthcare Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,  laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

General Care

Lorem ipsum dolor labore et dolore suit

Emergency

Lorem ipsum dolor labore et dolore suit

Dental Care

Lorem ipsum dolor labore et dolore suit

Cardiology

Lorem ipsum dolor labore et dolore suit

Laboratory

Lorem ipsum dolor labore et dolore suit

Mental Care

Lorem ipsum dolor labore et dolore suit