Изпити на Европейския борд по дерматология и венерология

Уважаеми колеги,

Както всяка година от 2007 г. насам, нашата секция на UEMS – Европейският борд по дерматология и венерология организира EBDVD изпити.

Поради пандемичната обстановка миналата година за трети път решихме да ги проведем ДИСТАНЦИОННО (онлайн). Тъй като кандидатите за Европейска диплома по дерматология и венерология отново призовават за събитие на живо и ситуацията се подобри, ние организираме тазгодишните изпити в хибриден формат, т.е. както като събитие на живо във Франкфурт, Германия, така и онлайн.

Цялата подробна информация, правила и инструкции относно изпита 2023 са достъпни на нашия уебсайт www.uems-ebdv.org/web/index.php/uems-board-examination – Диплома от изпит на Европейския борд по дерматовенерология на UEMS 2023.

Моля, не се колебайте и се свържете с нас в случай на въпроси (Яна Чижкова: derma.assistant@gmail.com).

Искрено Ваш,

Питър Аренбергер

Председател на секция UEMS и борд по дерматовенерологияDear Presidents of national societies, dear Secretaries, dear Colleagues,

Every year since 2007 our UEMS section, the European Board of Dermatology and Venereology organises EBDVD Examinations.

Due to the pandemic situation, we decided to carry them out as REMOTE and online – last year for the third time. But since our European potential candidates call for the live event again and the situation has improved, we organise our this year´s Examinations as a hybrid, i.e. both as a live event in Frankfurt am Main, Germany, and also online.

All the detailed information, rules, and instructions regarding Examination 2023 are available on our website www.uems-ebdv.org/web/index.php/uems-board-examination – UEMS European Board of Dermatovenereology Diploma Examination 2023.

Please, do not hesitate and contact us in case of questions (Jana Čížková: derma.assistant@gmail.com).

Sincerely yours,

Peter Arenberger

President of the UEMS Section and Board of Dermato-Venereology