Регионални клонове

Регионални клонове на Българското дерматологично дружество

Благоевград

Контакт: Д-р Силвия Янкулова, Управител на Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Благоевград ЕООД
тел. 073 885919

Бургас
Контакт: Д-р Невяна Йотова, Управител на Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Бургас ЕООД
тел. 056 816350

Варна
Контакт: Доцент д-р Красимир Николов, дм, Началник на Клиника по дерматовенерология – Варна
тел. 052 6926 432

Велико Търново
Контакт: Д-р Румяна Андреева, Управител на Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Велико Търново ЕООД
тел. 062 623598

Плевен
Контакт: Доцент д-р Димитър Господинов, дм, Началник на Клиника по дерматология и венерология – Плевен
тел. 064 803058

Пловдив
Контакт: Доцент д-р Румяна Янкова, дм, Началник на Клиника по дерматология и венерология – Пловдив
тел. 032 602571

Стара Загора
Контакт: Доцент д-р Евгения Христакиева, дм, Началник на Клиника по дерматология и венерология – Стара Загора
тел. 042 600 721

Хасково
Контакт: Д-р Веска Василева, Управител на Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Хасково ЕООД
тел. 038 668908