Стипендии за участие във II Лятно училище по дерматоалергология

БДД осигурява 10 стипендии на колеги за участие във II Лятно училище по дерматоалергология и XIII Конференция на секцията по дерматоалергология към БДД 2022, 24 – 26 юни 2022, което ще се проведе в хотел СПС, Пловдив , които покриват разходите по настаняване и конгресната такса.

Условия за кандидатстване:

  • Няма възрастови ограничения
  • Активно участие с презентация на клиничен случай в сесиите „Свободни комуникации“ на училището
  • Автобиография

Кандидатстване за стипендия с резюме за участие в сесиите „Свободни комуникации“, автобиография и мотивационно писмо, моля изпратете на buldermsociety@gmail.com