100 ГОДИНИ БЪЛГАРСКО ДЕРМАТОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО

През настоящата година българските дерматолози ще отчетат и отпразнуват един славен юбилей – 100 години от основаването на Българското Дерматологично Дружество.
Българското Дерматологично Дружество (БДД) е основано на 23 октомври 1923 година и е първото научно медицинско дружество по отделна тясна специалност в нашата страна.
Основател и пръв председател на БДД е професор Богомил В. Берон, личността на когото дава начало на националния и международен авторитет на дружеството.
През изтеклите години БДД организира 18 национални конференции и 9 национални конгреса, както е и домакин и организатор на Пролетния Симпозиум на Европейската Академия по Дерматология през 2005 г.
От 1963 г. ежегодно и в 4 броя се издава и печатният орган на дружеството – списание „Дерматология и Венерология“.
100 години Българско Дерматологично Дружество е юбилей, който българските дерматолози ще посрещнат с гордост и синовна почит към тези, които издигнаха и наложиха почит към българсаката дерматология в страната и чужбина.
Да сведем глави и почетем паметта на тези наши учители, които създадоха, развиха и осигуриха национален и международен престиж на българската дерматология:
Проф. Богомил Берон, Проф. Любен Попов, Проф. Петър Попхристов, Проф. Неделя Балевска, Проф. Крум Балабанов, Доц. Иван Дограмаджиев, Доц. Мишо Кутинчев, Проф. Илия Петков, Проф. Петър Боцов, Доц. Димитър Дограмаджиев, Проф. Богдан Бъчваров, Проф. Иван Толев, Доц. Васил Атанасов, Доц. Димитър Влашев, Доц. Любомир Даскарев, Проф. Петър Михайлов, Проф. Никола Ботев-Златков, Доц. Жельо Чешмеджиев, Проф. Йото Григоров, Доц. Иван Попов, Проф. Златко Пенев, Проф. Сладина Георгиева, Проф. Белизар Баджеков, Проф. Васил Балабанов, Проф. Владимир Андреев, Доц. Георги Мустаков, Доц. Стоян Капнилов, Доц. Любен Боянов, Проф. Асен Бонев, Доц. Добрина Наумова, Проф. Асен Дурмишев, Доц. Нели Кирякова, Доц. Васил Горанов, Доц. Борислав Дърленски, Проф. Любомир Странски, Доц. Панайот Гърдев, Проф. Стоян Тонев, Доц. Красимир Николов, Проф. Невена Берова, Доц. Кирил Праматаров… и още стотици дерматолози, завеждащи отделения и кабинети, отдали живота си на любимата ни специалност.
Уважаеми колеги,
Нека се постараем да бъдем достойни наследници на тези наши предшественици и да запазим традициите на българската дерматология и венерология!
Да отпразнуваме с гордост и достойнство славната сто годишнина от основаването на Нашето дружество!
Да следваме в нашата професионална дейност вдъхновяващият девиз на Българското Дерматологично Дружество:
„Non progredi est regredi!“
Професор Николай К. Цанков

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *