Отменен е Пролетния симпозиума на ЕАДВ в Порто

Съобщение от президента и генералния секретар на ЕАДВ

16-ят Пролетен симпозиум на ЕАДВ 20 април – 2 май в Порто е отменен заради пандемията от COVID-19

По време на кризата, причинена от разпространението на COVID-19 по целия свят, ръководството на ЕАДВ внимателно следеше нейното влияние върху световната дерматологична общност. Това се изразяваше в ежедневно проследяване на препоръките на Centers for Disease Control and Prevention (CDC & ECDC) и World Health Organization (WHO), както и на ограниченията и забраните за пътуване в Европа и по света.
Поради тези ограничения, имащи за цел да водят борба с корона-вируса и в светлината на нашата социална отговорност като лидери в дерматологичната общност, ние Ви пишем, за да потвърдим, че сме взели необходимите мерки за отмяна на провеждането на Пролетния симпозиум на ЕАДВ в Порто, Португалия. Вярваме, че това дава достатъчно време на всички пожелали да посетят събитието, да отменят своите планове за пътуване и настаняване. Повече информация, имаща за цел да отговори на Вашите въпроси, можете да намерите на нашата страница www.eadv.org, както и на страницата на събитието, eadvporto2020.org.
Подготовката за конференцията има нужда от време, талант и креативност на множество доброволци, лектори и хора свързани с организацията на събития, както и екипът на ЕАДВ. Ние сме изключително благодарни за огромната работа и за отдадеността на колегите за подготовката на симпозиума в Порто и сме изключително разочаровани от невъзможността да проведем събитието, както беше планирано.
В следващите седмици, ще пренасочим цялата енергия и иновативност в организацията на конгреса във Виена през есента, както и в това да предоставим нови образователни програми на дерматологичната общност. С помощта на постоянното осъвременяване на нашата официална страница и през различните други канали за комуникация, ние ще Ви държим информирани за нашите планове да Ви предоставим проучванията, знанието и експертното мнение, което Вие цените у нас като организация.
В заключение, бихме искали да Ви благодарим за Вашето търпение и разбиране, имайки предвид бързо променящите се обстоятелства, както и безопасността и благополучието на всички нас по време на тези трудни времена.

Искрено Ваши,

Карл Пол
Президент на ЕАДВ

Бранка Маринович
Генерален секретар на ЕАДВ

Message from the President and Secretary General of the EADV
16th EADV Spring Symposium 30 April – 2 May 2020, Porto
cancelled due to COVID-19 outbreak

With the current worldwide COVID-19 crisis, the EADV Executive Leadership has been closely tracking its impact within the global dermatology community. We have been monitoring daily recommendations from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC & ECDC) and World Health Organization (WHO), as well as the many stringent measures and travel bans issued across Europe and by countries around the world.

Given the various restrictions that have been put in place to combat the coronavirus, and in light of our special social responsibility as leaders within the dermatology community, we are writing to confirm that we are taking the necessary action of cancelling the EADV Spring Symposium in Porto, Portugal. We trust that this communication provides attendees with adequate time to manage air travel, hotel reservations, and personal schedules. Further information aimed at answering some of your key questions is available via our corporate website, eadv.org and the event website, eadvporto2020.org.

Preparing for the conference involves the time, talent and creativity of a great many of our physician volunteers, speakers and event partners as well as our own EADV team. We’re incredibly grateful for the immense work and commitment from colleagues in preparation of the Porto Symposium, and are deeply disappointed not to be able to hold the meeting as planned.

In the coming weeks, we will tap into the innovative and agile spirit of the EADV family to focus efforts on our EADV Congress in Vienna this Autumn as well as to find novel ways to deliver educational programmes to the dermatological community. Through regularly posted updates on eadv.org and via our other communications channels, we will keep you appraised of our plans to deliver the research, knowledge and expert insight you value from us as an organisation.

In closing, we would like to thank you for your patience and understanding as we continue to consider the rapidly changing circumstances as well as the safety and wellbeing of everyone during these difficult times.
Yours sincerely,

Carle Paul
EADV President Branka Marinović
EADV Secretary General