Позиция на УС на БДД относно създаването и състава на Постоянния експертен съвет (ПЕС)

Уважаеми колеги,

На заседание на Управителния съвет на Българското дерматологично дружество (УС на БДД), проведено на 4/07/2018 се разиска въпросът за създаване на Постоянен експертен съвет (ПЕС) за включване и смяна на биологична терапия на пациенти с псориазис. Бе взето следното решение:

УС на БДД  не подкрепя създаване на ПЕС, както и по-рано предложения му състав.

За това решение гласуваха 9 души (Николай Цанков, Жана Казанджиева, Развигор Дърленски, Мирослава Кадурина, Иван Богданов, Евгения Христакиева, Румяна Янкова, Димитър Господинов и Мери Ганчева); 3 въздържали се (Гриша Мaтеев, Снежина Василева, Петьо Брезоев).
Надяваме се, че НЗОК ще се съобрази с това решение, което е единствено и само в полза на пациентите.
Доц. Д-р Гриша Матеев,
Председател на БДД