Окончателна програма на ХVIII-та Научно-практическа конференция – Трявна 2015

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да представим на вашето внимание окончателната програма на ХVIII-та Научно-практическа конференция по дерматология и венерология ” Дерматология 2015 – Новости в терапията на кожните болести” в Трявна, 27 – 29 ноември, 2015 г.

Организационният комитет запазва правото си да прави промени в програмата. Напомняме на уважаемите лектори, че с оглед на безпроблемното протичане на конференцията е нужно да се спазва стриктно предвиденото времетраене на лекциите, а именно: пленарни лекции – 15 минути, фирмени презентации – 10 мин.

Окончателна програма