Съвместни заседания и регистрация за ХIII СИМПОЗИУМ ПО ДЕРМАТОАЛЕРГОЛОГИЯ

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ!

В рамките на симпозиума за първи път ще има съвместни заседания с:
– БДА (Българско дружество по алергология) – на тема ангиоедем и хистаминова нетолерантност
– БАДО (Българска Асоциация по Дермато-Онкология) – на тема странични кожни лекарствени реакции, причинени новите противотуморни средства
Вижте програмата в детайли и се регистрирайте своевременно за практическите курсове – прик тест, пач тест, дерматоскопия, козметична безопасност, скали за оценка на атопичния дерматит, тестуване при лекарствена алергия. Във всеки един от практическите курсове броят на участниците е ограничен до 20.

Програмата и формата за регистрация може да видите на сайта на БДД.