Напреднал базоцелуларен карцином на главата – реконструкция със свободно микросъдово ламбо

Posted in LI, БРОЙ I / 2013, Списание

Й. Йорданов¹, Х. М. Ласо², А. Шеф³
¹Отделение по пластична хирургия и изгаряния – Военномедицинска академия, София
²Отделение по пластично-възстановителна и естетична хирургия, Университетска болница „Грегорио Мараньон“ – Мадрид, Испания
³Катедра по дерматовенерология и алергология – Военномедицинска академия, София

Continue reading "Напреднал базоцелуларен карцином на главата – реконструкция със свободно микросъдово ламбо"

Случай на класически вариант на Sarcoma Kaposi

Posted in LI, БРОЙ I / 2013, Списание

Г. Матеев¹, В. Матеева²
¹Клиника по дерматология и венерология, УМБАЛ “Александровска” – София
²Клиника по дерматовенерология и алергология, Военномедицинска академия – София

Continue reading "Случай на класически вариант на Sarcoma Kaposi"

Graham Little-Piccardi-Lasseur синдром

Posted in LI, БРОЙ I / 2013, Списание

Б. Камуна, Д. Серафимова, В. Брощилова, К. Дреновска, О. Белло, Ж. Казанджиева, С. Марина
Катедра по дерматология и венерология, Медицински факултет, Медицински университет – София

Continue reading "Graham Little-Piccardi-Lasseur синдром"

Papulosis atrophicans maligna – клиничен случай с обзор в литературата

Posted in LI, БРОЙ I / 2013, Списание

М. Кадурина, В. Матеева, А. Шишкова, З. Цветанова, А. Йорданова
Катедра по дерматовенерелогия и алергология – Военномедицинска академия, София

Continue reading "Papulosis atrophicans maligna – клиничен случай с обзор в литературата"

Класификация на еризипела: литературни данни и собствени проучвания

Posted in LI, БРОЙ I / 2013, Списание

И. Юнгарева¹, В. Николов², С. Марина¹
¹Катедра по дерматология и венерология – Медицински факултет, София
²Катедра по инфекциозни болести с епидемиология и курс по дерматовенерология – Тернополски държавен медицински университет, Украйна

Continue reading "Класификация на еризипела: литературни данни и собствени проучвания"

Противопоказания за естетични процедури при кожни заболявания

Posted in LI, БРОЙ I / 2013, Списание

Противопоказания за естетични процедури при кожни заболявания
Б. Камуна, Ж. Казанджиева
Катедра по дерматология и венерология, Медицински университет, УМБАЛ „Александровска“ – София

Continue reading "Противопоказания за естетични процедури при кожни заболявания"

Качество на живот при пациенти с Т-клетъчен лимфом на кожата

Posted in LI, БРОЙ I / 2013, Списание

В. Матеева, М. Кадурина
Катедра по дерматовенерология и алергология – Военномедицинска академия, София

Continue reading "Качество на живот при пациенти с Т-клетъчен лимфом на кожата"

Дисхидрозиформена екзема

Posted in LI, БРОЙ I / 2013, Списание

М. Герговска¹, Р. Дърленски², Ж. Казанджиева¹
¹Катедра по кожни и венерически болести, Мeдицински факултет, Медицински университет – София
²Отделение по кожни и венерически болести, Болница Токуда – София

Continue reading "Дисхидрозиформена екзема"