ЕАДВ Пролетен симпозиум в Севилия

Уважаеми уважаеми колеги,
Пролетният симпозиум на EADV се завръща на живо тази година в слънчевата Севиля, Испания, където 3-дневната програма, акредитирана от UEMS-EACCME®, включва клинично фокусирани актуализации и извънредни новини в областта на дерматологията и венерологията.
Специално подготвената програма ви предлага специално изживяване с над 90 изтъкнати лектори в рамките на 25 сесии. За първи път, в различен формат, симпозиумът ще посвети цял ден лекции на всяка тема, така че участниците да се възползват от задълбочен поглед върху променящия практиката напредък на тези състояния и научните разработки по отношение на превенцията, ранната диагностика и лечението.
Симпозиумът на EADV ще насочи вниманието към псориазиса и кератиноцитния рак на кожата и в допълнение ще обхване теми като акне, пигментни нарушения, заболявания на косата, Hidradenitis Suppurativa и атопичен дерматит.
Дейвид Морено Рамирес, професор в Медицинския факултет на Университета на Севиля и президент на Международното дружество по теледерматология ще изнесе дългоочакваната пленарна лекция “Хирургия на напреднал меланом”.
Ръководството и организационните комитети на EADV очакват с нетърпение да Ви приветстват на симпозиума в Севиля90+ изтъкнати лектори

• 2 специални фокуса: Псориазис и Кератиноцитен рак на кожата
• 25 сесии, обхващащи:
Всияко ново в областта на:
o акне
o Естетична дерматология
o Пигментни нарушения
o Нарушения на косата
o Детска дерматология
o Алергология и лекарствени изригвания
o Атопичен дерматит
o Пруритус
o Хидраденитис супуратива
o Клинични случаи: дермоскопия, интересни клинични случаи за Вашата практика,

• 1 пленарна лекция: Хирургия на авансирал меланом, от Дейвид Морено Рамирес
• Безплатни сесии и извънредни новини
• Библиотека с електронни постери
• CME акредитация

Dear Distinguished Colleagues,
The EADV Spring Symposium returns, onsite this year to sunny Seville, Spain, where a 3-day program accredited by UEMS-EACCME®, features clinically focussed updates and breaking news in the field of Dermatology and Venereology.
The specially curated program offers you an intimate experience with over 90 top-class speakers across 25 sessions. For the first time, in a different format, the Symposium will be dedicating a full day of lectures to every topic so that participants benefit from an in-depth look at the practice-changing progress of these conditions and research developments with regard to prevention, early diagnosis, and treatment.
The EADV Symposium will spotlight Psoriasis and Keratinocytic skin cancer, and in addition will be covering topics such as acne, pigmentary disorders, hair disorders, Hidradenitis Suppurativa, and atopic dermatitis.
David Moreno Ramirez, professor at the Faculty of Medicine at the University of Sevilla, and president of the International Society of Teledermatology will deliver the much-anticipated plenary lecture, Surgery of Advanced Melanoma.
EADV’s leadership and organizing committees look forward to welcoming you to the Symposium in Sevilla.

90+ speakers
• 2x Focus On tracks: Psoriasis, Keratinocytic skin cancer
• 25 sessions covering:
What’s New in:
o Acne
o Aesthetic Dermatology
o STIs
o Pigmentary Disorders
o Hair Disorders
o Paediatric Dermatology
o Allergology and drug eruptions
o Atopic dermatitis
o Pruritus
o Hidradenitis suppurativa
o Clinical Cases: Dermoscopy, Clues and Pitfalls in
your practice,

• 1 plenary lecture: Surgery of Advanced Melanoma, by
David Moreno Ramirez
• Free Communication sessions and Breaking News
• E-Poster Library
• CME Accredited