Стипендии на БДД за участие в WCD 2023 Singapore

Управителният съвет на Българското дерматологично дружество на свое заседание взе решение да бъдат предоставени стипендии за участие в WCD 2023 Singapore. За предоставяне на стипендията могат да кандидатстват дерматолози и специализанти по дерматовенерология, които имат приет постер като първи (представящ) автор или доклад на събитието. Стипендията е в размер на 1000 евро. Документи, необходими за кандидатстване са:
– документ за платен членски внос към БДД,
– автобиография,
– копие на приетото резюме на конгреса
– декларация, че кандидатът не е спонсориран по какъвто и да е начин от индустрията за участие в конгреса
Документите изпращайте на buldermsociety@gmail.com до 01.06.2023.