Конкурс за номинации за стипендия на ААД

БДД обявява конкурс за номиниране на 2 свои членове за стипендия на Американската Академия по Дерматология за участие на конгреса в Сан Диего, САЩ, 8-12 март 2024 г.
Изискване-специализанти ИЛИ завържили специализацията си след 2020 г.
Нужни документи:
1. CV
2. Списък на публикации и активни презентации/постери на конгреси, научни форуми
3. Резюме за участие в конгреса
Краен срок:
10.07.2023 г.
Подавайте документите на buldermsociety@gmail.com
Членове, получавали стпендии за ААД не могат да кандидатсват.